Cơ sở in, photocopy phải báo cáo hoạt động với cơ quan quản lý

TT – Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Đó là quy định tại nghị định số 60 mới được Chính phủ ban hành quy định về hoạt động in. Theo nghị định, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động in trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi có yêu cầu.

Nghị định cũng quy định cụ thể sáu hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực này, trong đó quy định cụ thể việc cấm in các sản phẩm, giấy tờ có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng bố, xuyên tạc sự thật…