Công ty CP In – phát hành sách & thiết bị trường học Quảng Nam: Chú trọng phát triển bền vững

Những năm qua, Công ty CP In – phát hành sách & thiết bị trường học Quảng Nam luôn chú trọng đổi mới công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để mở nhiều hướng sản xuất kinh...

Lịch sử ngành in

Những chiếc iPad hay eBook không thể làm người ta quên đi sách báo truyền thống và công nghệ in ấn có những dấu mốc hoành tráng trong lịch sử loài người. Chúng ta hãy quay về lịch sử để...