1. Quá trình thành lập và phát triển:

 • Thành lập từ năm 1960, trải qua năm tháng phấn đấu của các thế hệ Công ty cổ phần In – Phát hành Sách và Thiết bị trường học Quảng Nam tiền thân là Nhà in Giải phóng Quảng Nam và Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở vùng căn cứ kháng chiến đã không ngừng phát triển và lớn mạnh.
 • Sau ngày giải phóng 1975 là Xí nghiệp in báo Quảng Nam – Đà Nẵng, thuộc Tỉnh uỷ tỉnh QN – ĐN, đến năm 1997 khi chia tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc TW. Ngày 25/8/1997, Xí nghiệp in báo QN – ĐN được chuyển về tỉnh Quảng Nam, đổi tên là Xí nghiệp in báo Quảng Nam, thuộc Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam.
 • Tháng 8 năm 2003 đến tháng 3 năm 2007: Công ty In Quảng Nam Thuộc Sở Văn hoá – Thông tin và Sở Thông tin – Truyền Thông.
 • Tháng 4 năm 2007 doanh nghiệp cổ phần hoá và thành lập Doanh nghiệp cổ phần : Công ty Cổ phần In và Dịch Vụ Quảng Nam.
 • Tháng 5 năm 2009 gia nhập thành viên Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam: Công ty CP In – PHS & TBTH Quảng Nam cho đến nay.

     2. Slogan: In gấp – nhập nhanh – đảm bảo số lượng, chất lượng.

     3. Tôn chỉ kinh doanh:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 • Khách hàng là bạn và là đối tác Công ty.
 • Xem nguồn nhân lực, nhân tài, khách hàng là nhân tố then chốt, là tài sản lớn nhất của Công ty.
 • Liên tục cải tiến và không ngừng sáng tạo trong kinh doanh: đây là chìa khoá cho sự thành công của Công ty.
 • Xem sự thành công, hài lòng của khách hàng là động lực phát triển của Công ty.
  Coi trọng yếu tố môi trường và an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể phát huy toàn vẹn nhân lực của nhân viên

     4. Sản phẩm và dịch vụ:

 • In ấn các sản phẩm sách giáo dục, các sách báo, tranh ảnh, tài liệu kỷ yếu, báo Quảng Nam;
 • In ấn các sản phẩm quảng cáo: catalogue, tờ rơi, tờ gấp, in nhãn mác….
 • In ấn các sản phẩm văn phòng như: card visit, bao thư, bì công văn, túi giấy….
 • In tài liệu, giấy tờ quản lý phục vụ nhu cầu xã hội, in các loại hóa đơn , ấn chỉ, vé số, biên lai tài chính, các loại vé,…vv
 • Kinh doanh vật tư­­­ ngành in, vận tải bằng ô tô.

     5. Bản giá sản phẩm dịch vụ:  Liên hệ 0235.3859367