CHI BỘ ĐẢNG

 • Bí thư : Đ/c Nguyễn Thị Lệ Huyền
 • Phó Bí thư : Đ/c Lê Mẹo
 • Chi ủy viên : Đ/c Hồ Thị Thanh Trang
 • Chi ủy viên : Đ/c Nguyễn Hữu Phúc
 • Chi ủy viên : Đ/c Cao Thị Thúy Hương

CÔNG ĐOÀN

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Phúc
 • Phó Chủ tịch: Ông Trần Ngọc Huy
 • UVBCH: Ông Lê Thanh Hùng
 • UVBCH : Bà Lê Thị Tuyết Nga
 • UVBCH : Bà Nguyễn Thị Ân Tình

ĐOÀN THANH NIÊN

 • Bí thư: Đ/c Lê Minh Quân
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Ngọc Hạ Miên
 • UVBCH: Đ/c Phạm Thị Thảo Ly
 • UVBCH: Đ/c Nguyễn Thành Luân
 • UVBCH: Đ/c Nguyễn Tiến Thiên